Bu sayfa bir sorgu arama sihirbazıdır. Ayrıca çok sayıda sql sorgu örnekleri içermektedir. Sorgunuzda bulunmasını istediğiniz ifadeleri yukarıdaki arama panelinden işaretleyerek arama yapabilirsiniz. İki türlü arama mevcut isterseniz sadece seçtiğiniz ifadeler yer alır. İsterseniz seçtiğiniz ifadeler mutlaka yer almak üzere diğer sql ifadeleri de sorgunuzda bulunabilir. Sorguların cevapları kütüphane veritabanında çözüldü. Diyagmı sol alt köşeden tıklayarak inceleyebilirsiniz.1600 kitap 500 den fazla yazardan oluşan Tamamen Türkçe kütüphane veritabanını bu linke tıklayarak indirebilirsiniz.

SQL Procedure Örnekleri

1-) İki sayının toplamını bulan stored procedure. Sonucu çıkış parametresi olarak veriyor

Çözüm 1)

Create Procedure Topla(@p1 int,@p2 int,@Result int output)
as
Begin
	Set @Result = @p1+ @p2
End
--Procedure yi çalıştırmak için
Declare @r int
Execute Topla20,25,@r output
Select @r as Result


ETİKETLER

Procedure - Declare -
2-) Parametre olarak belirtilen iki sayı arasında rasgele sayı seçen stored procedure

Çözüm 1)

Create Procedure Sp_Rasgele 
@first int,
@second int,
@result int output
As
Begin
     Set @result =Floor(RAND() * (@second-@first))+@first
End
--Procedure yi çalıştırmak için
Declare @r int
Execute Sp_Rasgele 20,30,@r output
Select @r


ETİKETLER

Procedure - Declare -
3-) Parametre ile belirtilen iki sayı arasında yine parametre ile belirtilen sayı kadar birbirinden farklı sayılar listeleyen procedure

Çözüm 1)

Create procedure SP_rasgeleUret(@miktar int,@min int,@max int)
as 
Begin
	Declare @sayilar table(number int)
	Declare @i int = 0
	Declare @sayi int
	while (@i<@miktar)
	Begin
		Set @sayi= floor(rand()*(@max-@min+1))+@min
		if(not exists(Select * from @sayilar where number = @sayi))
		begin
			insert into @sayilar values(@sayi)
			Set @i = @i + 1 
		end
	end
	Select * from @sayilar order by 1
End
--Procedure yi çalıştırmak için
Execute SP_rasgeleUret 5,20,30


ETİKETLER

Select - Insert - Procedure - Declare -
4-) Parametre olarak girilen sayının faktöriyelini hesaplan stored procedure. Sonuç çıkış parametresi olarak geliyor

Çözüm 1)

Create procedure SP_faktoriyel(@sayi int)
as begin
Declare @i int = 1,@sonuc int=1
while (@i<=@sayi )
Begin
	Set @sonuc= @sonuc* @i
	Set @i += 1
End
Select @sonuc
End
--Procedure yi çalıştırmak için
Execute SP_faktoriyel 5
--Sonuç 120


ETİKETLER

Procedure - Declare -
5-) Parametre olarak belirtilen sayının yine parametre olarak verilen kuvvetini hesaplayan stored procedure. Sonuç çıkış parametresine aktarılmıştır.

Çözüm 1)

Create Procedure Sp_Kuvvet(@taban int,@us int, @sonuc int output) As
Begin 
	Declare @i int = 0;
	Set @sonuc= 1
	while(@i<@us)
	Begin
		Set @sonuc= @sonuc* @taban
		Set @i += 1
	End
End


ETİKETLER

Procedure - Declare -
6-) Parametre olarak girilen üç sayının toplamını bulan stored procedure. Sonuç çıkış parametresine aktarılmıştır.

Çözüm 1)

Create Procedure sumThree
@n1 int,
@n2 int,
@n3 int,
@result int output as
Begin
    Set @result = @n1+@n2+@n3
End
--To Execute The Procedure
Declare @result int 
Execute sumThree 5,30,12,@result output
Select @result


ETİKETLER

Procedure - Declare -
7-) Parametre olarak girilen sayının asal olup olmadığını bir çıkış(output) parametresi ile geri döndüren stored procedure.

Çözüm 1)

Create Procedure sp_isPrime (@number int,@result bit output) as
Begin
	Set @result = 1
	Declare @i int = 2
	While (@i<@number)
	Begin
		if(@number % @i = 0)
		Begin
			Set @result = 0
			break
		End
		Set @i += 1
	End
	return @result
End
--To Execute The Stroed Procedure
Declare @result bit
Execute sp_isPrime 11,@result output
Select @result


ETİKETLER

Procedure - Declare -
8-) Parametre olarak girilen iki sayının bir birine bölümünden sonucu ve kalanı çıkış(output) parametresi olarak geri döndüren procedure

Çözüm 1)

Create Procedure sp_Devide(@n1 int,@n2 int,@division int output,@remaining int output) as
Begin
	SEt @division = 0
	While(@n2<=@n1)
	Begin
		Set @n1 = @n1-@n2
		Set @division+=1
	End
	Set @remaining = @n1
End
--To Execute the Stored Procedure
Declare @d int,@r int
Execute sp_Devide 34,7,@d output,@r output
Select @d Division,@r Remaining


ETİKETLER

Procedure - Declare -
Kütüphane Veritabanı
Database