Bu sayfa bir sorgu arama sihirbazıdır. Ayrıca çok sayıda sql sorgu örnekleri içermektedir. Sorgunuzda bulunmasını istediğiniz ifadeleri yukarıdaki arama panelinden işaretleyerek arama yapabilirsiniz. İki türlü arama mevcut isterseniz sadece seçtiğiniz ifadeler yer alır. İsterseniz seçtiğiniz ifadeler mutlaka yer almak üzere diğer sql ifadeleri de sorgunuzda bulunabilir. Sorguların cevapları kütüphane veritabanında çözüldü. Diyagmı sol alt köşeden tıklayarak inceleyebilirsiniz.1600 kitap 500 den fazla yazardan oluşan Tamamen Türkçe kütüphane veritabanını bu linke tıklayarak indirebilirsiniz.

SQL Insert Select Örnekleri

1-) Tüm yazarları öğrenci tablosuna ekleyiniz.

Çözüm 1)

Insert into ogrenci(ad,soyad) 
	Select ad,soyad from yazar


ETİKETLER

Select - Insert -
2-) 9B sınıfının erkek öğrencilerini yazarlar tablosuna ekleyiniz.

Çözüm 1)

Insert into yazar(ad,soyad) 
    select ad,soyad from ogrenci
       where sinif='9A' and cinsiyet='E'

Çözüm 2)

Insert into yazar 
    select ad,soyad from ogrenci 
       where sinif='9A' and cinsiyet='E'


ETİKETLER

Select - Insert - Where -
3-) Rasgele seçilen 5 öğrenciyi yazarlar tablosuna ekleyiniz.

Çözüm 1)

Insert into yazar(ad,soyad) 
	Select top 5 ad,soyad from ogrenci order by newid()


ETİKETLER

Select - Insert - Top - Order By -
4-) Adında a harfi geçen yazarları öğrenciler tablosuna ekleyiniz. Sınıfları 12M olsun.

Çözüm 1)

Insert into ogrenci(ad,soyad,sinif) 
	Select ad,soyad,'12M' from yazar where ad like '%a%'


ETİKETLER

Select - Insert - Where -
5-) Parametre ile belirtilen iki sayı arasında yine parametre ile belirtilen sayı kadar birbirinden farklı sayılar listeleyen procedure

Çözüm 1)

Create procedure SP_rasgeleUret(@miktar int,@min int,@max int)
as 
Begin
	Declare @sayilar table(number int)
	Declare @i int = 0
	Declare @sayi int
	while (@i<@miktar)
	Begin
		Set @sayi= floor(rand()*(@max-@min+1))+@min
		if(not exists(Select * from @sayilar where number = @sayi))
		begin
			insert into @sayilar values(@sayi)
			Set @i = @i + 1 
		end
	end
	Select * from @sayilar order by 1
End
--Procedure yi çalıştırmak için
Execute SP_rasgeleUret 5,20,30


ETİKETLER

Select - Insert - Procedure - Declare -
Kütüphane Veritabanı
Database